خانه / درخت گردو / پیوند زدن

پیوند زدن

پیوند زدن درخت گردو ، عملی است که توسط آن شاخه یا جوانه‌ای از یک درخت گردوی مرغوب (ژنوتیپ برتر ) بر روی یک درخت گردوی نامرغوب کم‌محصول دیگر متصل می‌شود. بخش بالایی این درخت گردوی پیوندی پیوندک و بخش پایینی که ریشه‌های گیاه را دربردارد، پایه نامیده می‌شود.

error: Content is protected !!