آفات

آفت، به کلیه جانورانی زیان‌آوری گفته می‌شود که در مراحل مختلف تولید محصول، به گیاه و اندام‌های گیاهی آسیب می‌رسانند.

ویدئو : چگونه آفت کرم خراط را شناسایی و از شیوع آن جلوگیری کنیم ؟

آفت کرم خراط (پروانه فرى)

کرم خراط به اسامی «پروانه فری»، «پروانه خراط درختان میوه» و «شب‌پره پلنگی» معروف است. منطقه فعالیت این آفت، همه نقاطی را که در آن‌ها درختان میوه سردسیری کشت می‌شوند، شامل می‌گردد و می‌توان گفت در تمام مناطق کشور با درجه اهمیت اقتصادی، زیاد انتشار دارد. این آفت به اغلب …

ادامه مطلب
error: Content is protected !!